Иновации и качество

Иновация и функционалност определят философията на Semmelrock. Тук ще научите повече за иконите, с които са обозначени нашите продукти.

Semmelrock Protect® Plus

Повърхността на продуктите, маркиранис иконата Semmelrock Protect Plus е обработена със заводски нанесено, специално покритие, което осигурява лесно почистване, повишава устойчивостта на луга и атмосферни фактори.

Semmelrock Protect

Semmelrock Protect®

Повърхността на продуктите е обработена със специално покритие, което осигурява по-висока устойчивост на атмосферни влияния и ежедневни замърсявания.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ»
Система Einstein®

Система Einstein®

Системата Einstein® e патентована система за пълно свързване и интегрирана сигурност срещу разместване на настилката с гарантирана широчина на фугата съобразно действащите стандарти.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ»
Третирана повърхност

Третирана повърхност

Повърхността е допълнително обработена с цел облагородяване на визията, като готовите продукти се обработват допълнително в отделен производствен цикъл, чрез миене, четкане, цепене и очукване.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ»
Маркировка CE

Маркировка CE

Продуктите на “Земелрок Щайн унд Дизайн” ЕООД носят знака за качество СЕ, който се основава на извършени тестове съгласно действащите стандарти за качество БДС EN 1338 (настилки), БДС EN 1339 (плочи) и БДС EN 1340 (бордюри).

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ»
Semmelrock Concept

Semmelrock Concept

“Semmelrock Concept” обхваща продукти, с  различна функционалност, но еднаква структура на повърхността. Няма значение дали това са стъпала, система за стени, плочи или настилка, продуктите са напълно съвместими и създават хармонична, завършена среда.

Комби форма

Комби- форма

Комбинираната форма съдържа определен брой елементи с различни формати необходими за покриването на единица площ. Предимствата са лесния начин на полагане, без рязане и богатство от възможности за подреждане. Продукти с Комби-форма:

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ»
Качество

Качество

Продуктите с марка Semmelrock Stein+Design се произвеждат и изпитват съгласно хармонизираните стандарти БДС EN 1338, EN 1339 и EN 1340 от висококачествени суровини, при постоянен контрол на качеството.

Устойчивост на замръзване и луга

Устойчивост на замръзване и луга

Продуктите  с този символ са устойчиви на замръзване и луга, съгласно БДС EN 1338, EN 1339 и EN 1340. За размразяване да бъдат използвани продукти, подходящи за бетонни изделия (напр. на основата на NaCl). Продукти, съдържащи сулфати, магат да увредят изделията.

Пешеходно натоварване

Пешеходно натоварване

Автомобилно натоварване

Автомобилно натоварване

Натоварване от тежкотоварни автомобили

Натоварване от тежкотоварни автомобили