Системата Einstein® е патентована система за пълно свързване и интегрирана сигурност срещу разместване на настилката.

Уникална технология за свързване гарантираща изключителна устойчивост на натоварване на настилката.

Система Einstein®

С интелигентна техника за фугиране

Интелигентната техника за фугиране се концентрира специално върху изискванията на площи с високо и интензивно автомобилно натоварване. Чрез облите свързващи, дистанциращи и фиксиращи елементи се осигурява необходимата, съобразно стандарта широчина на фугата както и нейното запълване при минимален контакт между елементите на настилката. Предпоставка за оптимална функционалност на продуктите със системата Einstein® е полагането съгласно действащите стандарти.

Предимства

  • Специално за площи с високо и интензивно автомобилно натоварване.

  • Без разместване и деформации, без накланяне дори и при най-тежки натоварвания.

  • Точна, съобразена със стандартите широчина и запълване на фугите посредством заоблените свързващи, дистанциращи и фиксиращи елементи.

  • Своеобразна технология срещу отчупване на ръбовете, чрез спазване на необходиматаширочина и запълване на фугите.

  • Икономически изгодно решение, поради възмож- ността за машинно полагане.

  • Разнообразни възможности за оформление благодарение на многобройни форми, цветове и повърхности.

  • Безпроблемно възстановяване след изкопни работи при запазване на първоначалната визия.Възможност за подмяна на отделни елементи от настилката.

  • Голяма устойчивост дори и при високи температури.

  • Устойчивост на замръзване и луга.

  • Проверено качество съгласно EN-стандартите.