Комби форма

Комбинираната форма съдържа определен брой елементи с различни формати, които се произвеждат едновременно и са достатъчни за покриване на площ от 1 m² без излишно рязане.

Предимства:

Комби форма
  • Лесен начин на полагане
  • Не се налага рязане на отделните елементи
  • Богатство от възможности за подреждане