Как? Например с изграждането на декоративно огнище или кладенец. Предлагаме Ви интересни възможности в няколко стъпки, с които да постигнeте желания резултат, с блокчетата от системата Bradstone Mountain Block.

Ако имате стара или износена конструкция можете лесно да я освежите или да изградите нова. Декоративните блокчета с трапецовидна форма ще Ви улеснят в тази задача. Особено, ако сте привърженик на естествените материали и природната красота. Започнете с планирането – представете си как ще изглежда Вашата декоративна конструкция и започнете с оформяне на основата. Тук може да подходите новаторски или традиционно.

Ако височината на изгражданата от Вас конструкция трябва да е повече от 60 – 70 cm и площта, върху която сте решили да се разгърнете е по-голяма, препоръчително е да се ползва традиционния метод за монтаж, чрез изграждане на фундамент и залепване на отделните елементи с подходящ разтвор за лепене и фугиране на циментова основа! Много е важно първият ред блокчета да бъде добре нивелиран.

Стъпка 1

Оформете фундамент с дълбочина около 30 cm и широчина 40 cm (максималната, допустима височина на конструкцията с покривната плоча е 110 cm).

Стъпка 2

Първият ред блокчета се монтира върху подходящ разтвор на циментова основа с дебелина от 2 -3 cm, като за нивелиране ползвате гумен чук и нивелир.

Стъпка 3

Всеки следващ ред се полага върху предишния при “размината фуга” и с нанасяне на лепилен разтвор между тях.

Стъпка 4

След монтажа на последния ред от покривни плочи запълнете фугите между тях с подходяща фугираща смес.

При конструкции под 60 cm, можете да монтирате редовете след първия, без да нанасяте лепилен разтвор, като използвате “зъба” в долната част на блокчетата. Чрез тази  технология на „зазъбване“ между отделните елементи, ще си спестите лепенето ред по ред.  За да бъде завършена конструкцията последният ред от покривни плочи е препоръчително да бъде залепен и фугите между плочите трябва да се запълнят с фугираща смес.
Внимание! Всеки следващ ред, конструкцията се измества с 15 mm.