Bradstone Mountain Block e мултифункционалната система с която може да изградите ниска декоративна стена, клоц, огнище или друг впечатляващ декоративен елемент, с размери по Ваш избор. Трапецовидните блокчета позволяват оформяне на конструкции с права или дъговидна форма.

Подготовка на терена

Стартирайте подготовката, като оформите терена с помощта на канап и изкопаете бразда с дълбочина около 20 cm и широчина около 30 cm.

Следете нивото постоянно с помощта на нивелир и при необходимост го изравнявайте.

Изграждане на стената

За да гарантирате стабилност на конструкцията е препоръчително да запълните браздата със ситен чакъл. Подложката ще изолира бетоновите блокчета и ще ограничи негативния ефект от цикъла замръзване – размръзване в почвените слоеве и осигурява дренаж. Уплътнете основата.

Започнете изграждането на стената като подреждате блокчетата Bradstone Mountain Block без строителен разтвор, само с помощта на гумен чук.

Следвайте очертанията на канапа и следете нивото постоянно с помощта на нивелир и при необходимост го изравнявайте.

Подготовка и поставяне на изолация

Подгответе изолацията, защитаваща от влага и свличане на пръст, по дължината на стената.

Необходимо е изолацията да бъде на нивото на височината на конструкцията.

Завършете стената

Залепете трапецовидна плоча Mountain Blocк или плоча  Old Town 45 x 30 cm цвят пясъчник с подходящ строителен разтвор или монтажно лепило. Запълнете фугата с подходящ фугиращ материал. Облепете края на плочите с предпазна хартиена лента и нанесете фугиращия материал с пош с подходящ накрайник, а излишното количество изчистете с подходяща гъба преди да изсъхне.

Иновативната система за “зъбно зацепване” служи за заключване на блокчетата, като резултат се получава отместване на всеки следващ ред с 1 cm. Благодарение на нея изграждате стена на сух монтаж с максимална височина до 60 cm/6 реда блокчета/. За стени над 60 cm предвидете бетонен фундамент, като всеки ред трябва да бъде залепен за предходния с подходящ строителен разтвор. В този случай, е необходимо да се посъветвате с конструктор!