Грижа за настилките

Почистване и поддръжка

Препоръчително е след полагането на бетонната настилка да се извърши първоначално почистване с мека четка, вода и при необходимост подходящи препарати за отстраняване на замърсявания и остатъци от строителни разтвори. В процеса на експлоатация, всяка настилка се нуждае  от поддръжка  дори и висококачествените бетонни плочии паважни настилки произведени от Semmelrock. Поради тази причина е желателно мининмум веднъж годишно , след края на зимата бетонните плочи и паваж да се почистят от натрупаните през зимния сезон отлагания, петна или други замърсявания, като за постигане на най-добър резултат е желателно да се ползват  предназначени за конкретния проблем продукти. Освен периодичното почистване на повърхността на настилките или плочите, изключително важно е да се следи за количеството материал във фугите и да сe допълва с пясък.

Фугите, запълнени с несвързан кварцов пясък трябва да се почистват така, че фугиращият материал да не се отстрани или извади от фугата. Машините за почистване не трябва да предизвикват изсмукване на фугата вертикално. Желателно е  да се ползват машини специално предназначени за почистване на бетонови изделия. Не използвайте водоструйки и пароструйки! При силни замърсявания на повърхността да се използва специализирина техника за мокро почистване с дюзи за вода, меки четки и подходящи почистващи препарати на алкална основа. За исигуряване на по-дълготрайна чистота и запазването на по-бистри цветове на продуктите с мита повърхност (La Linia, Pastella, Naturo), Semmelrock Stein+Design, поставя при процеса на производство на тези изделия заводска запечатка Semmelrock Protect®.

Повърхността на изделията със структурна повърхност или с повърхност видим бетон, може да се защити допълнително със специализзирани препарати за импрегниране на бетонови изделия, при спазването на условията на употреба, препоръчани от производителя.

Импрегниране

Чрез  полагане на защитен слой от подходящ импрегниращ разтвор, можете дълготрайно и качествено да предпазите вашите бетонни настилки и плочи от вредното влияние на агресивни атмосферни въздействия, замърсявания или влага. Употребата на качествени импрегниращи препарати ще запази по-дълго красотата на Вашата тераса, градинска пътека или алея.

Ръководство за почистване и грижа 

Технически данни и  указания за продуктите