Добре дошли в търсачката за DoP и CE маркировка за продуктите на Semmelrock.

Какво е DoP и CE сертификат?

Регламент 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти, издаден от Европейския Съюз изисква издаването на Декларация за експлоатационни показатели т. нар. DoP (Анг. „Declaration of performance“). С тази декларация производителят поема отговорност, че доставените продукти отговарят на декларираните експлоатационни показатели. На базата на тази декларация, от производителя се изисква да постави СE (Френски „Communautés Européennes“) маркировка на продуктите си, за да бъдат продавани на пазара. С маркировката CE ние заявяваме, че за съответните продукти е издадена декларация за експлоатационни показатели. И Декларацията за експлоатационни показатели (DoP) и CE маркировката съдържат всички характеристики на продуктите изисквани от съответните стандарти (БДС EN). Ние съхраняваме тези декларации за експлоатационни показатели за период от 10 години и при поискване, винаги можем да Ви ги предоставим в рамките на този период.

Как мога да получа DoP за продукт на Semmelrock?

Ние Ви предлагаме две възможности за получаване на Декларация за експлоатационни показатели за продукт на Semmelrock.

1. Онлайн търсене с DoP номер

DoP номер

Всички продукти на Semmelrock, за които стандарта изисква DoP, са маркирани с многоцифрен продуктов код (DoP номер). Вие може да намерите този код на етикета (виж изображението).

За да получите DoP, моля изберете линка по-долу:

След това в първото поле от падащия списък “Изберете държавата”, а във второто поле въведете многоцифрения продуктов код (DoP номер) и натиснете зеления бутон „Request DOP“.

Моля, при въвеждане на DoP номера обърнете внимание, че системата различава големи/малки букви.

Декларацията може да бъде запаметена на Вашия компютър или директно да бъде принтиранa.

2. Получаване на DoP, чрез QR код

Може да изтеглите DOP с  помощта на всяко устройство (смартфон ил таблет).

QR-код

Сканирайте QR кода на продукта върху етикета на палета, с помощта на всяко приложение за разчитане на барководе/QR Код четец/ , инсталирано на Вашето устройство.

Semmelrock DoP номер

Автоматично ще бъдете пренасочени към онлайн инструмента за DoP, а номера на DоP автоматично ще се зареди (виж изображението). Изберете държавата от менюто “Select Country” и изберете “Request DoP”, за да свалите декларацията. Тази процедура изисква достъп до мобилен интернет.

Ако не можете да намерите DoP номер на етикета?

Продуктите произведени преди 01.07.2013, нямат DoP номер поставен върху етикета. Ето защо за тези продукти осигуряваме Обща Декларация за експлоатационни показатели за настилки, плочи, бордюри. Декларациите за тези продуктови групи могат да бъдат открити чрез следните DoP номера:

– Настилки: DoP Номер 1338BGCOMW1580
– Плочи: DoP Номер 1339BGCOMW1580
– Бордюри: DoP Номер 1340BGCOMW1580