Новата настилка използвана за тротоарите около езерото Ариана е вибро-пресованата City Top 20 x 10 cm. За да се балансира семплата визия на сивия цвят са използвани възможностите, които придават форматите. Дебелината на настилката е подбрана за пешеходни зони и места с леко автомобилно натоварване.

Място: София, България

Година: 2014

Изпълнител: „Калистратов Груп“ ООД

Продукти: City top (20 x 10 x 6) сиво

Площ: 2 000

Вложени продукти: