Паркинг зоната, тротоарът и пътното платно пред многофункционалната зала “Арена Армеец” представят висококачествените бетонни настилки, плочи и бордюри на Semmelrock в действие.

Най-голямата зала в България “Арена Армеец” е предвидена за спортни и културни събития. Многофункционалното съоръжение е официално открито и пуснато в експлоатация на 30.07.2011г.

Многофункционалното спортно съоръжение разполага с паркинг за около 1 200 автомобила, на който са положени вибро-пресованите бетонни настилки с марка Semmelrock. За да отговарят изцяло на функционалните изисквания специално за паркинга са  произведени настилки на 8 cm.

Освен паркинга на залата, тротоарният участък пред главния вход са настелени с тротоарните плочки 40х40х5 сm в стандартния сив цвят. Отграничителната ивица между тротоара и обновеното пътно платно е изградена от бордюр 50/18/35 сm.

Място: София, България

Година: 2011

Изпълнител: „ГБС ИС” АД

Продукти: Rettango жълто, City Top

Площ: 3.250 m²