Описание

Завършващ елемент предназначен за елегантно отделяне на плочите SVEN от тревни площи или други зони.