Описание

Благодарение на тактилните настилки  можем да създадем комфортна и безопасна среда за незрящите и частично зрящите в обществените пространства.