Описание

Екологичност: Едрите отвори осигуряват място за устойчив растеж на трева. Елементи на тревна фуга.