Описание

Настилката ECOgreen осигурява устойчиво екологично решение. Те могат да се запълнят с чакъл, цветни камъчета или зеленина, които да допълнят кратината. Бетонната настилка ECOgreen осигурява по-добро отводняване с грижа за почвата и околната среда.