Описание

Ограничителен профил от висококачествена пластмаса подходящ за оформяне на площи с разчупен дизайн.