STEINFIX

Описание

Ограничителен профил от висококачествена пластмаса подходящ за оформяне на площи с разчупен дизайн.

Акценти

  • 100% рециклиращ се PVC
  • Осигурява плътно затревяване до настилката
  • Лесен монтаж
  • Тревата по протежение на настилката остава зелена
  • Няма необходимост от бетониране на бордюра
  • Профила фиксира дълготрайно настилката, чрез фиксиращите клинове

Употреба

  • Алеи / пътеки

Формати

Формат:

Дължина: 2 m