Описание

Finalit- система за почистване, импрегниране и поддръжка.