Земелрок портал – Въведение

Намирате се на една от страниците на Земелрок Щайн + Дизайн. Тук ще намерите подробна информация за собственика на страницата.

Поддръжка на портала
Semmelrock International GmbH
A-1100 Wien, Wienerbergerplatz 1

Tel. +43 (0)1/60 192 – 10901
Fax +43 (0)1/60 192 – 10919
e-mail: international@semmelrock.com
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: ATU 25408902

Редакционен екип на Web-страницата
Земелрок Щайн+Дизайн ЕООД
‚Подбалкански път’ – шосе 6 (Е 871)
Григорево, Oбщ. Елин Пелин
Национален Тел.: 0700 15 477
Тел.:. 02 902 24 00
Факс: 02 902 24 11
e-mail: office.bg@semmelrock.com
БУЛСТАТ: 175139239

Webdesign & Development

Web-Development and Webdesign by Ostheimer.at

Links

http://www.semmelrockgroup.com/en/
http://www.umbriano.com/

Указания за ползване

Земелрок Щайн+Дизайн ЕООД се радва на Вашето посещение на страницата ни и на проявения интерес към информацията, която Ви предлагаме. Чрез нея Ви информираме за фирмата, продуктите и предлаганите услуги. Информацията е разпределена и изложена чрез менюта за избор.

Отговорност
Всички материали, включени в нашата Web-страница се проверяват внимателно, но не можем да поемем никаква отговорност за тяхната истинност. Земелрок Щайн+Дизайн не поема в частност каквато и да е отговорност, която би могла да възникне от евентуална неточност в съдържанието на информацията, включена в Web-страницата.

Земелрок Щайн+Дизайн се опитва да поддържа Web-страницата винаги достъпна, ползвателите обаче нямат право на никакви претенции в тази връзка. Винербергер има право по свое усмотрение да ограничава или прекъсва достъпа до страницата. Винербергер не носи отговорност за вреди, които биха се появили във връзка с ограничаване или прекъсване на достъпа.

Авторско право
Всички материали (текстове, снимки, анимации и т.н.), намиращи се на Web–страницата на Земелрок Щайн+Дизайн, са обект на авторско право и сродни права и не могат да бъдат размножавани или разпространявани без изричното писмено съгласие на Земелрок Щайн+Дизайн.

Възражения

Земелрок Щайн+Дизайн Интенешънъл GmbH не поема отговорност за инвестиционни и други решения, предизвикани от съдържанието на интернет страницата. Земелрок Щайн+Дизайн Интенешънъл GmbH не поема и отговорност за препоръки, прогнози или други данни, публикувани на тази интернет страница или от други анализатори.