Passion for Paving – Страст към настилките

Като дизайнер на външни пространства се ръководим от страстта си към бетонните настилки. Мотото ни ”Passion for Paving” (“Страст към настилките’’) ясно изразява нашите идеи пред всички служители и партньори. То е движещата сила, която ни ръководи към нашата креативност и знания, за да осигурим на нашите клиенти вдъхновение за повече и по-разнообразни решения, с продуктите на Semmelrock.

Групата на Semmelrock

Semmelrock е 100% собственост на Wienerberger AG и разполага с модерни производствени бази, ефективна и гъвкава дистрибуторска мрежа в Централна и Източна Европа. Със своите 14 завода в 7 държави – Словакия, Чехия, Унгария, Полша, Хърватия, Румъния и България, както и търговски организации в 5 държави – Словения, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Република Македония, концернът осигурява работа на над 850 души. Позиционирана във Виена Semmelrock International GmbH е водещата компания в групата Semmelrock, която отговаря за производството  на дъщерните компании в Централна и Източна Европа.

Научете повече: www.semmelrock.group

Устойчиво развитие

Като социално отговорен член на обществото, Semmelrock е въвела принципите на устойчивото развитие като неразделна част от дейността си. Производствените мощности са близо до нашите клиенти, с което им гарантираме оптимални грижи и обслужване, и допринасяме за развитието на региона. Късите транспортни разстояния при доставка на суровини за производството или на готовите продукти до нашите клиенти показват нашата грижа за околната среда.

Устойчивото управление е дълбоко залегнало в нашата корпоративна стратегия и неговите принципи се спазват във всички сфери на нашата дейност от много години. Най-вече в грижите за околната среда и поспециално по отношение на производството, подобряването и постоянното развитие на нашите продуктови решения. Ангажиментът за устойчиво производство на групата Wienerberger, можете да прочетете на www.wienerberger.com/sustainability