Пишете ни или ни се обадете!

За да получите повече информация за Земмелрок, за нашите продукти и услуги или имате въпроси и изисквания – пишете ни или ни се обадете.

Централа:
Телефон: +359 (2) 90 224 00
Факс: +359 (2) 90 224 11

Търговски отдел:
Телефон: +359 (2) 90 224 60
Факс: +359 (2) 90 224 61

Означените със* полета трябва да бъдат попълнени.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат третирани като поверителни. Вашето съгласие за ползването им, може да бъде оттеглено по всяко време, като изпратите е-mail до office.bg@semmelrock.com. Законосъобразността на обработката на Вашите лични данни, преди оттеглянето на Вашето съгласие, остава незасегната. За всички подробности относно съхраняването, обработката и изтриването на личвине Ви данни, както и Вашите права относно използването им, можете да намерите в  нашата Декларация за поверителност.