Ако имате въпроси, проявявате интерес към продукти или теми, които не са засегнати в настоящия формат на страницата – може да се свържете с нас.

Ръковoдител проекти
Продуктов мениджър
Регионален търговски представител за Югозападна и Южна България
Регионален търговски представител Северозападна и Централна България
Регионален търговски представител София и София област
Регионален търговски представител Североизточна и Източна България