Често поставяме оценка на едно пространство водени само от хармоничната му, цялостна визия. А в тази хармония влизат множество мащабни и по-малки елементи. От озеленяването, основните сгради и специфики на терена, през всички допълнителни  характеристики на пейзажа, които са създадени допълнително,  като вътрешни дворове, площадки, беседки, градински огнища, мини езерца или беседки и огради. Тези функционални елементи, подобряват пейзажа, като добавят визуална привлекателност,  улесняват разделянето на площта на отделни зони и очертават граници.

Umbriano плочи, светъл гранит, финозърнеста-текстурна повърхност

Bradstone Log траверса, антично кафяв цвят, повърхност с визия на естествено дърво

Как да направим по-впечтляваща нашата гадина и едновременно с това да се погрижим за околната среда, подобряване на микроклимата и комфорта на живот? Защо да не започнем от настилките?

Lusso Tivoli плочи, кремаво-бял

Какво означава водопропукскливи настилки?

Като водопропускливи настилки, най-общо могат да се определят настилки изградени от отделни елементи, монтирани с фуга помежду си, върху незапечатана основа, която позволява инфилтрацията на дъждовната вода в почвата. Ако си задавате въпроса какво е „незапечатана основа“? – можем да кажем кратко, че това е основа изградена от различни фракции (едрини) трошен камък, които се уплътняват без използването на допълнителни вещества които пречат на преминаването на водата.

Ecogreen, сив

Ecogreen, сиво, видим бетон

Но защо това е важно? – защото когато се използват водонепропускливи настилки, дъждовната вода се налага да се оттича в канализационната система от повърхността на терена, което при поройни дъждове често означава за кратко време да се получат големи локви, които се стичат по посока на наклона по цялата улица например. От друга страна най-разпространения пример за водопропускливи настилки  са бетонни блокчета (плочи) познати още и под термина „паваж“, които се подреждат с минимална фуга 5 mm, и позвояват на водата да преминава не само през фугите помежду си, но и през самата настилка, тъй като бетона има определен коефициент на водопропускливост. Предимствата обаче далеч не са само в този аспект. Благодарение на разнообразнието от формати, цветове, структури на повърхността, бетоновите блокчета за настилка, предлагат и богата гама от възможности за създаване на уникален дизайн, лесно се подменят и с тях можете да оформите, пътеки, алеи, площадки, тераси, място за паркиране и др.

И все пак какви са предимствата на бетоновите настилки и защо те са толкова популярни сред ландшафтните архитекти при създаването на техните проекти?

Arte Сегментен паваж 8, светъл гранит, повърхност финозърнеста-текстурна

Да започнем от факта, че бетонните настилки са устойчиво решение, не само защото позволяват на дъждовната вода и водата от снеготопенето да се инфилтрира в почвата и по този начин запазват почвата от ерозия. В комбинация със модулната система за управление на атмосферни води  Raineo StormBox, водата може да се събира и използва за напояване или друг вид употреба, което би намалило загубите на този ценен ресурс.

Когато не се разчита само на повърхностното оттичане на вода, лесно може да се „облекчи“ канализационната система, което е сериозен проблем в модерните градове. А когато водата не се „изхвърля в канализацията“, тя се връща в околната среда, като запазва „подпочвените води“, а чрез тях реките и езерата. Всяка възможност да върнем в природата ценен ресурс като водата ще ни помогне да запазим заобикалящата ни среда и качеството си на живот.

Водопропускливите настилки, позволяват подобряването на микроклимата в съвременните мегаполиси, при монтаж на широка тревна фуга, позволяват изпаряването на влага във въздуха, с което „намаляват“ температурата на въздуха. Когато водата се изпарява запазваме и естествения процес на движение на водата в атмосферата.

Настилките от естествени материали, като бетоновите изделия, не съдържат токсични вещества и не увреждат екосистемата ни.

Не на последно място, настликите от бетон могат да се рециклират на 100%.

Помислете красотата и удобството могат да допринесат за опазването на природата, без да се налагат компромиси с личния Ви стил или с постигането на мечтаната визия.