Страст към настилките

Като дизайнер на външни пространства се ръководим от страстта си към бетонните настилки. Мотото ни ''Passion for paving" ("Страст към настилките’’)  ясно изразява нашите идеи пред всички служители и партньори. То е движещата сила, която ни ръководи към нашата креативност и знания, за да осигурим на нашите клиенти вдъхновение за повече и по-разнообразни решения, с продуктите на Semmelrock.

Групата на Semmelrock

Semmelrock е 100% собственост на Wienerberger AG и разполага с модерни производствени бази, ефективна и гъвкава дистрибуторска мрежа в Централна и Източна Европа. Със своите 17 завода в осем държави – Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Полша, Хърватска, Румъния и България – както и дистрибуторски организации в Словения и Босна и Херцеговина, концернът осигурява работа на над 1000 души. Позиционирана във Виена Semmelrock International GmbH е водещата компания в групата Semmelrock, която отговаря за производството  на дъщерните компании в Австрия, Централна и Източна Европа. Научете повече на www.semmelrockgroup.com

Устойчиво развитие

Като социално отговорен член на обществото, Semmelrock е въвела принципите на устойчивото развитие като неразделна част от дейността си. Производствените мощности са близо до нашите клиенти, с което им гарантираме оптимални грижи и обслужване, и допринасяме за развитието на региона. Късите транспортни разстояния при доставка на суровини за производството или на готовите продукти до нашите клиенти показват нашата грижа за околната среда.

Устойчивото управление е дълбоко залегнало в нашата корпоративна стратегия и неговите принципи се спазват във всички сфери на нашата дейност от много години. Най-вече в грижите за околната среда и поспециално по отношение на производството, подобряването и постоянното развитие на нашите продуктови решения. Ангажиментът за устойчиво производство на групата Wienerberger, можете да прочетете на www.wienerberger.com/sustainability