Пишете ни или ни се обадете!

За да получите повече информация за Земелрок, за нашите продукти и услуги или имате въпроси и изисквания – пишете ни или ни се обадете.

Централа:
Телефон: +359 (2) 90 224 00
Факс: +359 (2) 90 224 11

Търговски отдел:
Телефон: +359 (2) 90 224 60
Факс: +359 (2) 90 224 61
 


Вашето съобщение*
Означените със* полета трябва да бъдат попълнени